Scroll to top

HAYDAR HES / ERZINCAN

Kurulu Güç 15 MW  Toplam Enerji (Gwh) 51.475

HIZAN HES / BITLIS

Kurulu Güç 40 MW Toplam Enerji (Gwh) 105.000

SUCATI I-II HES / TOKAT

Kurulu Güç 15 MW Toplam Enerji (Gwh) 52.000

AKKUS RES / TOKAT

Kurulu Güç 10 MW Toplam Enerji (Gwh) 28.000

ARAPGIR RES / MALATYA

Kurulu Güç 10 MW Toplam Enerji (Gwh) 27.000